خدمات فنی و مهندسی ،بازرسی فنی و نظارت ،آموزش دوره های تخصصی

خط مستقیم مدیریت : 0913 395 5144 

 

گنجینه: دارنده ایزو 9001:2008 و ایزو 17020 مربوط به شرکت های بازرسی فنی و HSE-MS در ایمنی و محیط زیست
سامانه LMS گنجینه با استفاده از بهترین نرم افزار روز اروپا در بین سیستم های مدیریت آموزش (LMS)

بازرسی رنگ وپوششهای صنعتی(کاربردی)

 

 

Painting & coating inspection 
Duration : 3 days
Course Content:

Section 1: SURFACE PREPARATION
1.1    Introduction
1.2 Standards for Cleanliness of Substrates
1.3 Methods of Surface Preparation
1.4 Recommendations for Paint Removal

Section 2: COATING COMPOSITIONS AND CURING MECHANISMS
2.1 Coating composition
2.2 Mechanisms of Curing of Coatings
2.3 Properties of Different Generic Types of Coatings
2.4 Coating Compatibility

Section 3: PAINTING APPLICATION
3.1 Paint Storage Prior to Application
3.2 Preparing Paint for Application
3.3 Weather Conditions Affecting Application of Paints
3.4 Methods of Application

Section 4: INSPECTION OF SURFACE PREPARATION & PAINTING
4.1 Importance of Inspection
4.2 Contractor Quality Control Inspection
4.3 Duties of an Inspector
4.4 Inspection Equipment
4.5 Inspection Steps
4.6 Paint specification

Section 5: PAINT SYSTEM
5.1 Industrial Atmospheric
5.2 Splash & tidal zone (Marine)
5.3 High and cold temperature
5.4 Internal coating for tanks and pipes
5.5 Buried and submerged structures and pipe line

 

 

 

صفحه اصلی معاونت آموزش لیست و سرفصل دوره های حضوری بازرسی های فنی و مهندسی (مقدماتی) بازرسی رنگ وپوششهای صنعتی(کاربردی)

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی شبانه روزی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه.

انجمن ها وسایتهای مرتبط

پیام فوری

راه اندازی آزمایشگاه جدید بتن و ژئو تکنیک در کرمان بزودی

خبرنامه

مترجم سایت

Persian Arabic Dutch English German Italian Turkish