خدمات فنی و مهندسی ،بازرسی فنی و نظارت ،آموزش دوره های تخصصی

خط مستقیم مدیریت : 0913 395 5144 

 

گنجینه: دارنده ایزو 9001:2008 و ایزو 17020 مربوط به شرکت های بازرسی فنی و HSE-MS در ایمنی و محیط زیست
سامانه LMS گنجینه با استفاده از بهترین نرم افزار روز اروپا در بین سیستم های مدیریت آموزش (LMS)

بازرسی و کنترل خوردگی در صنایع

آنچه شما فرا میگیرید:

خوردگی و خسارت ناشی از آن ، روش های بیان سرعت خوردگی ، انواع تیغه های سنجش میزان خوردگی ، روش های جلوگیری از خوردگی ، مشکلات آب های صنعتی و راه حل آنها ، کنترل خوردگی در آب های زیر زمینی ، انواع خوردگی و روش های پیشگیری از آن ، خوردگی جریان های سرگردان ، (Stray-current corrosion) ، کنترل خوردگی در سیستم های تولید بخار ، خوردگی سطوح داخلی لوله های زیر زمینی Internal corrosion ، کنترل خوردگی و رسوب دهی در آب های خنک کننده ، خوردگی توسط باکتری های احیا کننده سولفات (SRB) ، بررسی خوردگی کف تانک ها و مخازن ، بررسی تصاویر مستند آموزشی متعدد

 

صفحه اصلی معاونت آموزش لیست و سرفصل دوره های حضوری سایر رشته های فنی ومهندسی مهندسی خوردگی بازرسی و کنترل خوردگی در صنایع

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی شبانه روزی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه.

انجمن ها وسایتهای مرتبط

پیام فوری

راه اندازی آزمایشگاه جدید بتن و ژئو تکنیک در کرمان بزودی

خبرنامه

مترجم سایت

Persian Arabic Dutch English German Italian Turkish