خدمات فنی و مهندسی ،بازرسی فنی و نظارت ،آموزش دوره های تخصصی

خط مستقیم مدیریت : 0913 395 5144 

 

گنجینه: دارنده ایزو 9001:2008 و ایزو 17020 مربوط به شرکت های بازرسی فنی و HSE-MS در ایمنی و محیط زیست
سامانه LMS گنجینه با استفاده از بهترین نرم افزار روز اروپا در بین سیستم های مدیریت آموزش (LMS)

کنترل پيچيدگی و تنشهای پسماند

 

    

Duration : 2 days
Course Content :


•    Transformation Residual Stresses
•    Types of  Distortion & prevention Methods
•    Assumptions for the Formation of  Residual Stresses
•    Mechanical and Physical Properties of Metals
•    Influence of the Liquid Filler Metal
•    Diffusion of Transverse Residual Stresses
•    Removal of  Residual Stresses
•    Control of Stress and  Distortion

صفحه اصلی معاونت آموزش لیست و سرفصل دوره های حضوری مهندسی جوش کنترل پيچيدگی و تنشهای پسماند

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی شبانه روزی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه.

انجمن ها وسایتهای مرتبط

پیام فوری

راه اندازی آزمایشگاه جدید بتن و ژئو تکنیک در کرمان بزودی

خبرنامه

مترجم سایت

Persian Arabic Dutch English German Italian Turkish